Servicii

SERVICII

 • Servicii de antreprenoriat general – managementul proiectelor, proiecte complexe la cheie;
 • Studii de soluție, prefezabilitae, fezabilitate, proiecte tehnice de specialitate în domeniul electric, rețele de voce – date, infrastructura pentru rețele de telecomunicații, inclusiv alte sisteme de curenți slabi;
 • Studii dezvoltare piață si prognoză;
 • Audituri și bilanțuri energetice;
 • Calcule luminotehnice;
 • Măsurare și monitorizare calitate energie;
 • Furnizare echipamente, tablouri electrice și automatizări pentru segmentul civile și industriale;
 • Execuție rețele electrice aeriene sau subterane cu tensiuni de până la 110kV;
 • Execuție posturi de transformare cu tensiuni nominale de până la 20kV;
 • Lucrări de realizare sau modernizare de stații și substații electrice;
 • Lucrări de vopsire a elementelor de susținere a rețelelor electrice;
 • Lucrări de defrișare culoare linii electrice aeriene;
 • Realizare de instalații electrice interioare, sisteme de alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare împotriva efracției;
 • Realizarea de instalaţii pentru producția de energie electrică din surse regenerabile;
 • Servicii de modernizare sisteme de iluminat public și clădiri prin înlocuirea sistemelor clasice cu surse care utilizează tehnologia LED;
 • Realizare sisteme de iluminat autostrazi și drumuri naționale;
 • Realizare sisteme inteligente pentru managementul şi monitorizarea traficului, incluzând reţeaua de comunicații prin fibră optică cu infrastructura aferentă acesteia, sisteme de afișaj VMS (variable message system), sisteme SOS, sisteme pentru măsurare și detecție autovehicule AID, sisteme de supraveghere video autostrăzi, sisteme de recunoastere a numerelor de înmatriculare LPR, sisteme de detecție a vitezei autovehiculelor RADAR, sisteme detecție fenomene naturale METEO, sisteme de cântărire în mișcare și management de trafic, centre de comandă și control;
 • Realizare Sisteme de ticketing și turnicheți;
 • Realizare Sisteme de control acces parcări;
 • Realizare Sistem de taxare autostrăzi și poduri;
 • Lucrări electrice de montaj, modernizare și întreținere clădiri cu specific feroviar;
 • Lucrări electrice montaj, modernizare și întreținere linii de contact, instalații, automatizari, cu specific feroviar;
 • Lucrări de subtraversare Cale Ferată;
 • Servicii de consultanță și proiectare infrastructură cu specific feroviar.

Sunati azi la numarul de telefon +40 264 431609 sau pe Email la office@electroenergetica.ro