Despre noi

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Despre noi

Istoric

Compania ELECTRO ENERGETICA a luat ființă în anul 2006 cu scopul de a acoperi cât mai multe sectoare în vastul domeniu al electricităţii, telecomunicațiilor și curenților slabi, prin aplicarea unei politici de preţuri şi tarife viabile adaptate la cerinţele pieţii, în dorinţa de a oferi potenţialilor clienţi servicii de înaltă calitate.

Misiunea

Prin profesionalismul şi pregătirea excepţională a tinerei şi dinamice echipe ELECTRO ENERGETICA, oferim servicii la un înalt nivel calitativ, prin tehnologiile şi dotările moderne de care dispune societatea noastră, având ca obiective principale următoarele principi de bază:

 • Orientarea către client având ca scop principal satisfacţia acestuia;
 • Consolidarea poziţiei firmei printre liderii pe piaţa internă în acest domeniu;
 • Creşterea eficienţei şi perfecţionarea continuă a personalului;
 • Respectarea termenelor asumate în relaţia cu clienţii şi furnizorii.

DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL

REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUl, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

 S.C. ELECTRO ENERGETICA S.R.L. Cluj – Napoca este o societate specializata în: proiectare şi executare reţele şi instalaţii electrice 0,4÷110 kV şi construcţii aferente acestora, inclusiv reparaţii şi revizii tehnice specifice.

Prin declaraţia de politică în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conducerea firmei garantează asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice stabilite, astfel încât angajaţii să-şi îndeplinească atribuţiile în conformitate cu cerinţele acestor politici, în zona lor de responsabilitate. Prezenta declaraţie este disponibilă atât intern cât şi extern, tuturor părţilor interesate.

Pentru realizarea unor  lucrări de calitate, în conformitate cu aşteptările şi cerinţele clienţilor, în condiţiile respectării condiţiilor de mediu, prevenirii poluării şi securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, S.C. ELECTRO ENERGETICA S.R.L. a adoptat un sistem de management al calităţii, mediului şi securităţii ocupaţionale flexibil, care respectă cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 și SR EN ISO/CEI 27001:2013, precum şi cerinţele legale şi de reglementare, identificate ca fiind aplicabile. Acest sistem este aplicabil în toată organizaţia şi este obligatoriu a fi respectat de întreg personalul.

În calitatea mea de Director General al S.C. ELECTRO ENERGETIC S.R.L., mă anagajez să promovez continuu argumentele unei organizaţii orientată spre îmbunătăţirea continuă a produselor şi efectivităţii sistemului de management al calităţii, mediului şi securităţii ocupaţionale, organizaţie în care angajaţii sunt sprijiniţi şi în care putem găsi împreună, soluţii optime pentru clienţii şi partenerii noştri.

Prevederile şi dispoziţiile cuprinse în Manualul Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi în procedurile aferente acesteia constitue angajamentul meu faţă de clienţii noştri că serviciile furnizate satisfac cerinţele referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională care sunt cerute prin contracte, reglementări şi legislaţia în vigoare.

În acest scop, reprezentant al managementului este directorul general, care va avea ca principală responsabilitate implementarea, menţinerea în funcţiune şi îmbunătăţirea continuă a sistemului. De asemenea va asigura legătura cu toţi partenerii noştri în toate aspectele referitoare la sistemul de management integrat.

18.01.2016                                                   Director General,

                                                                      Ioan Paul LĂCAN

CALITATE CERTIFICATĂ GARANTATĂ

Electro Energetica pune un accent deosebit, cu responsabilitate în ceea ce priveşte standardizarea modului de lucru adaptat la cerinţele şi normele legale aplicabile, prin implementarea, îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii, al protecţiei mediului înconjurător, al sănătăţii şi securităţii muncii. Activitatea din cadrul ELECTRO ENERGETICA se desfăsoară în baza unui Sistem de Management Integrat, al Calității (ISO 9001:2008), Mediului (ISO 14001:2004) și Sănătății , Securității Ocupaționale (OHSAS 18001:2007) și Securității Informației 27001:2013, certificări obținute din partea SRAC-IQNet.

Certificări, licenţe de specialitate

 • Atestat ANRE nr. 11127/22.06.2015 tipA, C1B, C2B, E2, F, pentru proiectare și execuție linii electrice 0,4kV – 110kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioară de cel mult 20kV și executare stații electrice.
 • Autorizație IGSU nr. 4756 ,4757/31.03.2015 pentru Proiectarea, Instalarea și Întretinerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.
 • Licență nr. 3579/T/30.06.2015 pentru Proiectare, Instalare, Modificare sau Întreținere sisteme de alarmare împotriva efracției.
 • Autorizație AFER de furnizor feroviar seria AF nr. 6524 pentru proiectarea și execuția de lucrări îndomeniul feroviar, autorizație completata de o serie de Agremente tehnice feroviare.
 • Atestare CNADNR pentru execuție Sisteme de Trafic Inteligent. (ITS).

RomFerovia

office@romferovia.ro

LS Electro

office@lselectro.ro

TIAB Infrastructura

office@tiab.ro

Echipa noastra

Iubim ceea ce facem, si ceea ce facem, facem cu pasiune.

Ioan Paul – Lacan

Director general

office@electroenergetica.ro

Ioana Mihaela – Lacan

Director economic

conta@electroenergetica.ro

Compartiment comercial

comercial@electroenergetica.ro

Dan – Nica

Director marketing

dan.nica@electroenergetica.ro

Alexandru – Vancia

Director sucursala Dej

alexandru.vancia@electroenergetica.ro

Carmen – Serbanescu

Sef compartimet ofertare

tehnic@electroenergetica.ro

Ana Maria Silvia – Mihesan

Sef compartiment financiar contabil

conta@electroenergetica.ro

Calin – Furdui

Sef compartiment achizitii

achizitii@electroenergetica.ro

Andreea – Vancia

Sef compartiment administrativ – SMI

calitate@electroenergetica.ro

Florin Liuta – Riscau

Sef compartiment resurse umane

florin.riscau@electroenergetica.ro

0%
Calitate
0%
Profesionalism
0%
Promptitudine
0%
Competitivitate

Pasiunea noastră pentru ceea ce facem se regăsește în Serviciile noastre.

account_circle

Consultanta

extension

Proiectare

view_compact

Antreprenoriat general

Deja iti place de noi ? Ai vrea sa colaboram ?